miércoles, 12 de mayo de 2010

NÚMEROS CARDINALES EN IDIOMA INDÍGENA YARURO

http://lea-edwinlicones.blogspot.com/googled1e72b91d1eb0055.html

YARURO                           CASTELLANO
Khazemé                                  Uno (1)
Ñoazí                                       Dos (2)
Taráis                                       Tres (3)
Hadòcimí                                 Cuatro (4)
Khazicimo                               Cinco (5)
Khaziciröpê Khazeme              Seis (6)
Khaziciröpê Noazí                   Siete (7)
Khaziciröpê Taráis                   Ocho (8)
Khaziciröpê Hadòcimi              Nueve (9)
Icichünêi                                   Diez (10)
Taoröpomo Khazeme               Once (11)
Taoröpomo Ñoazi                     Doce (12)
Taoröpomo Taráis                    Trece (13)
Taoröpomo Hadòcimí               Catorce (14)
Khaintaza Taóchynêi                 Quince (15)
Khaintaza Taoröpê Khazeme     Dieciséis (16)
Khaintaza Taoröpê Ñoazí          Diecisiete (17)
Khaintaza Taoröpê Taráis          Dieciocho (18)
Khaintaza Taoröpê Hadòcimí     Diecinueve (19)
Publicar un comentario